• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

A_Team (2)

  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย  

Software Park

 วันที่สองของการสร้าง A_Team เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาธุรกิจ SME รอง.ผอ.สถาบันฯ อาจารย์เมธี ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๒ มีนาคม ได้นัดหมายให้ทีมงานไปเรียนรู้ประสบการณ์ของ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำงานภายใต้สังกัดของ สวทช ส่วนที่ศูนย์บริการวิชาการได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าร่วมรับถ่ายทอดประสบการณ์ คือ ในส่วนของการบ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ รับผิดชอบ โดย อาจารย์เนาวรัตน์ และ คุณ อุบลรัตน์ เป็นผู้ดูแล

บรรยากาศในห้องบ่มเพาะซึ่งเปิดทำการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยขั้นตอนของการสมัครเข้ารับการบ่มเพาะค่อนข้างง่ายและมีการช่วยเหลือทุกขั้นตอน โดยสิ่งที่น่าชื่นชม คือ ตั้งแต่ปี ๒๐๐๒ ถึง ๒๐๐๕ มีผู้สมัครทั้งสิ้น ๒๑๒ ท่าน รับเข้ามาบ่มเพาะ ๙๘ ท่าน สำเร็จ ๘๐ ท่าน รายได้ที่เพิ่มจากการทำงานได้ถึง ๑๘๐ ล้านบาท มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ๔๐๐ คน น่าสนใจครับ สามารถเข้าไปติดต่อได้ที www.swpark.or.th

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 20864
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 3
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ยินดีด้วยกับศูนย์บริการวิชาการที่มีส่วนช่วยเหลือให้คนมีงานทำเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจลักษณะนี้ เป็นการพพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนก็จะดีขึ้นด้วย เหมือนการสอนให้เลี้ยงปลาดีกว่าการแจกปลาให้ชาวบ้าน
ขอบพระคุณท่านเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ให้กำลังใจชาวศูนย์บริการวิชาการครับ รบกวนระดมพลังชาว "มอดินแดง เลือดสีอิฐ" มาช่วยกัน "นำองค์ความรู้ออกไปบริการประชาชน" และ นำประสบการณ์ที่เราไปรับมาจาก "ชุมชน สังคม" กลับมา "พัฒนางานประจำ ของเราครับ"

"นำองค์ความรู้ออกไปบริการประชาชน"

และ นำประสบการณ์ที่เราไปรับมาจาก "ชุมชน สังคม" กลับมา "พัฒนางานประจำ ของเรา เริ่มต้นอย่างไร สำหรับคณะฯ