A_Team (2)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

Software Park

 วันที่สองของการสร้าง A_Team เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาธุรกิจ SME รอง.ผอ.สถาบันฯ อาจารย์เมธี ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๒ มีนาคม ได้นัดหมายให้ทีมงานไปเรียนรู้ประสบการณ์ของ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำงานภายใต้สังกัดของ สวทช ส่วนที่ศูนย์บริการวิชาการได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าร่วมรับถ่ายทอดประสบการณ์ คือ ในส่วนของการบ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ รับผิดชอบ โดย อาจารย์เนาวรัตน์ และ คุณ อุบลรัตน์ เป็นผู้ดูแล

บรรยากาศในห้องบ่มเพาะซึ่งเปิดทำการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยขั้นตอนของการสมัครเข้ารับการบ่มเพาะค่อนข้างง่ายและมีการช่วยเหลือทุกขั้นตอน โดยสิ่งที่น่าชื่นชม คือ ตั้งแต่ปี ๒๐๐๒ ถึง ๒๐๐๕ มีผู้สมัครทั้งสิ้น ๒๑๒ ท่าน รับเข้ามาบ่มเพาะ ๙๘ ท่าน สำเร็จ ๘๐ ท่าน รายได้ที่เพิ่มจากการทำงานได้ถึง ๑๘๐ ล้านบาท มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ๔๐๐ คน น่าสนใจครับ สามารถเข้าไปติดต่อได้ที www.swpark.or.th

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

ใบบุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยกับศูนย์บริการวิชาการที่มีส่วนช่วยเหลือให้คนมีงานทำเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจลักษณะนี้ เป็นการพพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนก็จะดีขึ้นด้วย เหมือนการสอนให้เลี้ยงปลาดีกว่าการแจกปลาให้ชาวบ้าน
JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณท่านเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ให้กำลังใจชาวศูนย์บริการวิชาการครับ รบกวนระดมพลังชาว "มอดินแดง เลือดสีอิฐ" มาช่วยกัน "นำองค์ความรู้ออกไปบริการประชาชน" และ นำประสบการณ์ที่เราไปรับมาจาก "ชุมชน สังคม" กลับมา "พัฒนางานประจำ ของเราครับ"
ใบบุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

"นำองค์ความรู้ออกไปบริการประชาชน"

และ นำประสบการณ์ที่เราไปรับมาจาก "ชุมชน สังคม" กลับมา "พัฒนางานประจำ ของเรา เริ่มต้นอย่างไร สำหรับคณะฯ