การสอนเด็กดอย

  Contact

การสอนเด็กกะเหรี่ยงเป็นการสอนที่ยากพอสมควรเพราะเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ภาษาไทย เมื่อสอนสาระคณิตศาสตร์
ต้องสอนภาษาไทยควบคู่ไปด้วย

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 20863, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)