การสอนเด็กดอย

การสอนเด็กกะเหรี่ยงเป็นการสอนที่ยากพอสมควรเพราะเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ภาษาไทย เมื่อสอนสาระคณิตศาสตร์
ต้องสอนภาษาไทยควบคู่ไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิรนันท์ (แม่สอด)ความเห็น (0)