ชีวิตบนดอย

จากชีวิตที่อยู่สุขสบาย ต้องไปผจญกับความหนาวเย็น
นางจันทร์เพ็ญ  พรหมงาม   นิคเนม เพ็ญ     สอนอยู่ที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  ซึ่งอยู่ห่างไกลจากอำเภอแม่สอด ประมาณ  50  กิโลเมตร ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง   เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ครูยังขาดแคลนไม่พอเพียงกับจำนวนนักเรียน  ทำให้การเรียนการสอนยังไม่ประสบผลสำเร็จทางด้านการเรียนเท่าที่ควร หากใครสนใจที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ก็ขอเชิญเขียนย้ายมาได้เลยนะค่ะ บรรยากาศดี/นักเรียนน่ารักทุกคนค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โน๊ตส่วนตัวความเห็น (0)