A_Team (1)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม

A_Team

 หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ พัฒนาผู้ประกอบการทั้งเก่าและใหม่ร่วม กับ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจฯ ( Ismed ) โดยลงนามความร่วมมือกัน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการเพื่มประสบการณ์ โดยการศึกษาดูงานอย่างครบวงจร ให้กับทีมงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เครือข่ายคือ ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมกันเดินทางไป เรียนรู้ แนวทางการพัฒนา SME โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ นรภูมิพิภชน์ ผอ.สถาบันฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ เมธี ลีละวัฒน์ รอง.ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน โดยการสร้าง A_Team ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสุรนารีได้ส่งผู้แทนเข้าร่วม คือ ผศ.ดร.ชาญชัย และ ทีมงาน

ผู้อำนวยการสถาบัน SME ศ.ดร.ธเนศ นรภูมิพิภชน์

คุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น และ กรรมการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศด้านหน้าทางเข้าสถาบัน วางเรียงรายด้วยหนังสือการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ซ้ายมือสุด เสื้อสีขาว คือ ผศ.ดร.วิเชียร วรพุทธิพร จากคณะเทคโนโลยี ม.ข

กระบวนการที่สถาบัน SME เน้นในปีนี้ คือ การวินิจฉัยธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน_BCD (Business Competitivness Diagnosis) โดยดูว่าศักยภาพของสถานประกอบการ เป็น อย่างไร เช่น สถานะเปราะบาง สถานะผู้นำกลุ่ม สถานะดีแต่ไม่ยั่งยืน หรือ สถานะรอเป็นเลิศ

JJ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)