สอนโรงเรียนขนาดเล็ก  ติดชายแดนพม่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านไปชมสะพานมิตรภาพไทย-พม่า   และแวะซื้อสินค้าที่ตลาดริมเมย  เป็นครูมายี่สิบกว่าปีแล้วได้มาศึกษาต่อที่ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด ในระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน  พยายามหาคำตอบให้กับตัวเองว่ามาเรียนทำไม????? ภาระงานก็เยอะแล้ว  มาเรียนต่อก็ต้องจัดสรรเวลาอีก ตอนแรกรู้สึกแย่มากๆๆๆ

แต่.....เมื่อได้มาเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว .....ทำให้ รู้สึกว่า...เรายังหยุดไม่ได้ๆๆ

???ยังมีอะไรอีกมากๆๆๆที่เรายังไม่ได้เรียนรู้.....ดีใจมากที่ได้เรียนเรื่องบล็อก  (งงงงงงบ้าง )แต่ก็จะพยายามทำความเข้าใจ......มีความชอบด้านนี้อยู่แล้วแต่ไม่มีเวลาศึกษา.......ขอบคุณอาจารย์มากๆๆๆค่ะ