GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

อัจฉรา

เจาะเวลาหาอดีต

      อัจฉราโปร่งใจ นิคเนมว่า  อ้อย จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)

เอกสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ อ.อุ้มผาง จ.ตากเมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน  2527   ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านค้างภิบาล  ต.พระธาตุผาแดง  อ.แม่สอด จ. ตาก  รับราชการเป็นเวลา  21  ปี  สอนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 - 6  วิชาที่รับผิดชอบในการสอน คือ ภาษาไทย  สังคมศึกษาและศิลปะ  

       ความคาดหวังของการเรียนวิชานี้  คือ  นำความรู้ที่ได้รับมาสร้างสื่อการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามเจตนารมณ์

ของรัฐบาล   นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 20845
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

อยากรู้จักคนที่ชื่ออ้อยจังเลย  หวานเหมือนชื่อหรือเปล่า
ทำไมไปบรรจุไกลจัง คนน่ารักแบบนี้ แต่ดีนะคะได้กลับมาอยู่ใกล้บ้านแล้ว