ความเห็น 17889

อนงค์(แม่สอด)

ครูค่ะ
IP: xxx.29.15.66
เขียนเมื่อ 

อยากได้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ที่อ่านและเข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้ไม่ชอบจดบันทึกค่ะ