ข้อมูลส่วนตัว เป็นครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษามานานกว่า 20 ปีอยู่ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นครูกิจกรรม   ชอบทำงานที่ไม่เหมือนใคร มีความเป็นอยู่เรียบง่าย( เซอร์ๆ) ใจกล้าแต่ไม่หน้าด้านให้คำปรึกษากับทุกคนได้เสมอ  ชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่น  ไม่ชอบให้ใครสงสารหรือเอ็นดู เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะเชื่ออะไรยาก  แต่ก็ไม่ใช่เป็นคนตื้อด้าน  เป็นคนขี้เหงาแต่ก็ไม่ชอบคนหมู่มาก  ถูกใจอะไรยาก  ดูกีฬาได้ทุกชนิด