เรียนรู้เรื่อง "บล็อก"

ยังงงอยู่เลย

บอกตามตรงไม่ทราบจริง ๆ ว่าบล็อกที่อาจารย์หมายถึงนั้นเป็นอย่างไร   เคยรู้จักแต่เว็บบอร์ดที่มีอยู่โดยทั่วไป ก็เลยไม่เข้าใจเลย แต่ดูลักษณะแล้วคล้ายกับโปรแกรม postnuke moodle ที่เป็นส่วนหนึ่งที่นิยมให้ใช้กับโครงการโรงเรียนในฝัน ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสามารถสร้างแบบทดสอบหรือเนื้อหาตามรูปแบบที่มันมีมาให้เท่านั้น  แต่ก็มี theme  ให้เลือกพอสมควรนะคะ ตั้งแต่ทำงานมา 2 ปีได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาน้อยมาก อาจเป็นเพราะสายงานที่รับผิดชอบนอกเหนือจากการสอนไม่ตรงกับเรื่องที่เรียนมาเท่าไหร่  ส่วนความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดกับรายวิชานี้อยากจะเรียนรู้โปรแกรมแปลกใหม่ ๆ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคนมักเข้าใจผิดว่าต้องเป็นโปรแกรม Authorware  เท่านั้น  แต่จริง ๆ มันมีโปรแกรมอื่น ๆ อีกใช่ไหมคะ จะได้เรียนรู้ว่าให้มากขึ้นกว่าเดิมและจะได้นำไปขยายผลต่อค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เนสคุงความเห็น (0)