จากพื้นที่สูง ที่อยู่ตามภูเขา ณ. โรงเรียนอรุณเมธา ต. ช่องแคบ  อ. พบพระ จ.ตาก มีครูชายหนึ่งคนที่ ได้เริ่มเข้าไปเป็นครูใหม่ สอนวิชาพลศึกษา ศิลปศึกษา ระดับชั้น ป. 4 ถึง ม. 3  งานที่ครูรับทำพิเศษดูแลสถานทีของโรงเรียนอรุณเมธาและปัจจุบันเป็นครูที่พิการ เพราะเกิดอุบัติเหตุจากรถชน พิการทางขาครับ ตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ครับ