ชื่อเรื่อง     ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ / วิทยานิพนธ์ ของ สมศักดิ์ เผ่าสอน
ผู้แต่ง     สมศักดิ์ เผ่าสอน
พิมพลักษณ์     2548
ขนาด     107 แผ่น ; 30 ซม.
เลขมาตรฐาน     9749852354

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (เป็นไฟล์ Acrobat PDF)