อ.นิรุวรรณ อุประชัย ฝากความห่วงใยตรงจากอังกฤษ

ส.ม.1
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยังคงติดตามอยู่ห่างๆ
  หลังจากที่ อ.นิรุวรรณ อุประชัย ได้บินไปศึกษาต่อในระดับปริญญเอกที่
University of portsmouth,UK 
ประเทศอังกฤษ ในขณะที่นิสิตสาขาสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในความดูแลของอาจารย์
ยังไม่ได้สอบอีกหลายท่าน แต่ อ.นิรุวรรณ ได้มอบหมายให้
อ.สุรศักดิ์ ช่วยดูแลนิสิตที่เหลือ ต่อไป

ล่าสุด อ.นิรุวรรณ ได้ฝากข้อความเอาไว้ในเวบแห่งนี้
เมื่อ 22 มี.ค.2549 ที่ผ่านมา

ถึงแม้ว่า จะจากไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ต่างประเทศ
แต่ก็ยังคงห่วงใยและอยากให้ชาว ส.ม.1 ทุกท่าน
จบหลักสูตรตามที่ตั้งใจไว้ทุกท่าน


คลิกไปอ่านข้อความที่ อ.นิรุวรรณ เข้ามาฝากไว้ (ในส่วนของข้อคิดเห็น) ได้ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส.ม.1 มมส..อัพเดท(sasuk 1 news)ความเห็น (0)