วันนี้จะสอนสระ O ครับ

O อ่านว่า อะ (son), เอาะ (dog), อุ(woman), อู(do) กับ โอ(so)

ou อ่านว่า อะ (young),อุ (could),อาว (sound) กับ เอาะ (trough)

oo อ่านว่า อะ (blood),  อุ (good), อู (food)

oe อ่านว่า  อะ (does)

เดี๋ยวเขียนต่อน่ะครับ ใน สระ O ตอนที่ 2 ครับ