เป็น AAR ที่ประทับใจและได้สาระ

มีผู้กล่าวว่า การทำ AAR (After Action Review)ก็เปรียบเสมือนการพักยกให้น้ำนักมวย เพื่อทบทวนชั่วครู่แล้วสู้ต่อ

    การอบรมปฏิบัติการ KM ( 21 – 23 มี.ค. ที่ชะอำ ) เที่ยวนี้น่าจะเป็นรูปแบบใหม่ของการสร้างวัฒนธรรมการอบรมที่ดีให้เราจดจำและประทับใจไปนานเท่านาน เพราะเป็นการอบรมที่ไม่ยึดติดกับการบรรยายทฤษฎีให้ชวนปวดหัว แต่เป็นการจัดกิจกรรมบนพื้นฐานความเชื่อว่า “ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถ “ โดยจัดการให้แต่ละคนนำความสามารถและประสบการณ์มาเป็น “ เรื่องเล่าเร้าพลัง “ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ด้วยบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร จนได้ขุมความรู้และแก่นความรู้มากมายให้พวกเราได้เก็บเกี่ยวและนำไปพัฒนางานตามบริบทของตน

    วันสุดท้ายเราได้ทำ AAR กัน ทุกคนได้เปิดใจกันอย่างอิสระแต่ละคนได้กลั่นความรู้สึกของตนออกมาด้วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี…

ครูมิ่งขวัญ ( น้องคนเล็กสุด ) บอกว่าจะนำKMไปขยายผลและจะเขียนจดหมายติดต่อถึงโรงเรียนต่าง ๆ… ครูสุพร สนใจอยากขยายผลเรื่องการวิจัยอย่างจริงจัง…ครูณัฐนิชา บอกว่าเข้าใจ KM อย่างดีแล้วจะนำไปพัฒนาต่อ… ครูสุภางค์ บอกว่าการฟังคนอื่นทำให้รู้จักมองตัวเอง KM ทำให้จิตใจเบิกบานเกิดมิตรภาพ… ครูอิสริยา พูดแกมตลกว่าเดิมเรียก KM ว่า “ เค็ม “ แต่ต่อไปนี้จะเรียกใหม่ว่า “ เข้ม “… ครูวนิดา ชมการจัดว่าวางแผนได้ดี วางคุณกิจได้ตรงมาก…ครูสุธิดา บอกประทับใจเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งที่จดบันทึกได้ดีมากจะพยายามนำไปเป็นแบบอย่าง …ครูสุทิน ประทับใจในความเป็นหนึ่งเดียว เรตติ้งครั้งนี้ไม่แพ้แดจังกึม… ครูอัจฉรา บอกเข้าใจแล้ว ประทับใจ รู้แล้วว่าจะไปทำอะไรต่อ … รองฯสุปรีญา บอกว่าเป็นการวางแผนอบรม และเตรียมตัวมาดีมาก ทำให้การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยดี แต่อยากให้ผู้บริหารมาอบรมด้วย… ครูเตือนใจ บอกว่าต้องพัฒนาตนเองเรื่องการเปิดบล็อกเพิ่มขึ้นอีก… ครูสาวิตรี ดีใจที่ได้มาอบรม ทุกคนยิ้มให้กันทำให้มีความสุข ไม่มีคุณกิจคนใดหวงวิชา และจัดได้ดีมาก…ครูภิญญา บอกเจอแต่สิ่งดี ๆ งานเลี้ยงก็ดี … รองฯทะเล อบอุ่นใจและได้ความรู้มากมาย กลับไปจะนำไปใช้ในคณะกรรมการฝ่ายปกครองก่อน… ครูสุภารัตน์ ( อิ่ม ) อบรมครั้งนี้มีเรื่องที่น่าคิดมากขึ้น ทำให้คิดอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น มีโจทย์ต้องทำหลายอย่าง ประทับใจเรื่องเล่าของครูไพฑูรย์ KM น่าจะเข้มขึ้นถ้า สพท.กระตุ้นตลอดเวลา… ครูปริมวดา ถูกใจที่สุด ประทับใจทุกคน โดยเฉพาะรองฯผ่องใส กลับไปจะทำทุกอย่างที่ขวางหน้า… ครูไพฑูรย์ ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งมาอบรม… ครูสุชาติ บอกสังคมทุกวันนี้คุยกันน้อย แม้จะมาคนเดียวแต่กลับไปก็จะประสานให้เกิดการนำไปใช้ … ครูยงยศ บอกว่า การเริ่มต้นที่ดีจะไม่เกินความหวัง ตอนนี้กระจ่างชัดแล้ว… ครูโรจนา บอกว่าทุกคนมีไมตรีจิต เรามีแนวร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว… รองฯผ่องใส บอกว่าครั้งนี้ที่โรงเรียนคัดคนที่เป็นเบอร์ 1 มาทั้ง 6 คน และจะทำให้ดีที่สุดก่อนเกษียน… ครูโรงเรียนวัดปากน้ำคนหนึ่ง บอกว่ามาครั้งนี้เดิมคิดว่าจะมา”เก็บเกี่ยว” แต่กลายเป็น”กอบโกย”กลับไปจะไม่ไป”ถ่ายทอด” แต่จะไป”ถ่ายเท” อบรมเที่ยวนี้ดีมากได้วิทยากรวัยใส… ครูทิพวรรณ การอบรมไม่มีเขาไม่มีเรา… ครูนงเยาว์ บอกว่าอยากเห็นผู้บริหารเป็นผู้นำที่แท้จริง มาครั้งนี้ประทับใจมาก…… ครูปรียาวรรณ ชอบ “ เรื่องเล่าเม้าสนุก “ จะนำไปใช้ปรับการนิเทศภายในซึ่งมักพูดกันตามวาระและตามปัญหา…

      ยังมีความเห็นของอีกหลายคนซึ่งใกล้เคียงกับที่กล่าวมา โดยสรุปสมาชิกต่างพอใจ ประทับใจ และมั่นใจที่จะไปทำต่อ ความสำเร็จครั้งนี้ต้องยกเครดิตให้กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานบุคคลของพี่กัญจณัฐ( เครือ ) และพี่อุษณีย์ พร้อมน้อง ๆ ในกลุ่มทุกคนที่มีการวางแผนและประสานงานที่ดี… และที่สำคัญคือเราได้วิทยากรวัยใส ( ที่เป็นมิติใหม่ ) นำโดย คุณนภิณทร ศิริไทย ( น้องหญิง ) คุณธวัช หมัดเต๊ะ คุณฉันทลักษณ์ ( น้องจ๋า ) และน้องใหม่ ( โรงเรียนเพลินพัฒนา ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีคุณอำนวย ที่เข้มแข็งที่ช่วยทำให้คุณกิจกลั่นเรื่องเล่าเร้าพลังออกมาได้มากมาย คือ ครูสุภารัตน์ ( อิ่ม ) รองฯทะเล/รองฯจิรพรรณ ครูเจริญพร รองฯ สุปรีญา รองฯผ่องใส และครู โรจนะ

      ผมได้พูดให้กำลังใจสมาชิกในตอนท้ายว่า การมาครั้งนี้ทุกคนได้รับการคัดเลือกและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร จึงอยากให้ทำตนเป็นคุณอำนวยตัวจริง ที่มุ่งมั่นใช้ภาวะผู้นำ ( แฝง ) เพื่อหาอุบายประสานการจัดการให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีพลังตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งไม่ต้องรอ สพท. แต่สพท.ก็จะคอยกระตุ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และท้ายสุด รองฯสุพจน์ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผอ.ประไพ ให้ทำหน้าที่ CKO ได้กล่าวให้ความมั่นใจแก่สมาชิกในการขับเคลื่อน KM โดยบอกว่าขณะนี้เราทำ KM กันทั้งในระดับจังหวัดและในระดับ สพท.ทั้งสองเขตซึ่งต่างก็มีนโยบายและทิศทางส่งเสริม KM ที่แน่ชัดแล้ว…

    ดังนั้นจึงหวังว่าทุกท่านจะใช้ KM เป็นเครื่องมือจัดการความสัมพันธ์ให้เกิดการพัฒนาทั้งคนและงานไปพร้อมกัน… ช่วยกันปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( LO ) ทุกโรงเรียนและทุกหน่วยงาน…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

พวกเราทุกคนที่ สคส. ขอแสดงความยินดีกับทีมจัดงานของ สพท. นนท์ ๑  ความสำเร็จนี้ ๘๐% เกิดจากการเตรียมงาน เตรียมคน ดี

ขั้นตอนต่อไป คือการ "ตามรอย" คอยแสดงความชื่นชมต่อการปฏิบัติ  การ ลปรร.   การเขียน บล็อก ที่เห็น tacit k จากการปฏิบัติ บันทึกออกมา ฯลฯ โดยทีมแกนนำของ สพท.

ถ้าคนตื่นเต้นตอน workshop แต่กลับมา รร. แล้วหงอยอย่างเดิม   แกนนำก็ต้องปรึกษากันและปรึกษากับ CKO & CEO ว่าจะแก้ไข หรือกะตุ้น อย่างไร

วิจารณ์ พานิช

 

คุณคิด
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมขอแสดงความชื่มชมยินดีมากครับ ที่ สพท.นบ.1 จัดกิจกรรม ลปรร.ได้ร่วมกันทั้งเขตและจังหวัด คิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับจังหวัดอื่น ๆ นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปครับ

ประถม  ปิ่นพาน