ตามรอยแชมป์เรื่องการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

เรียนจากแชมป์เพื่อเป็นแชมป์

เรียนจากแชมป์เพื่อเป็นแชมป์
แชมป์ในที่นี้คือบริษัท Caterpillar Financial Service ซึ่งได้รับรางวัล 2003 MBNQA Winner เพื่อนำมาเรียนรู้สิ่งที่ประสบความสำเร็จของบริษัทนี้ ขอเรียกสั้นๆ ว่า CFSC โดยขอนำเรื่องการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลมาเรียนรู้ (อ้างอิงจากหนังสือเรียนจากแชมป์เพื่อเป็นแชมป์ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) CSFC จัดโครงสร้างเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดีและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยแบ่งสายงานตามกลุ่มลูกค้าที่รับบริการและกระบวนการหลัก เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าที่รับผิดชอบ สายงานสนับสนุนจัดโครงสร้างสายงานตามความเชี่ยวชาญของพนักงานและลูกค้าภายในที่รับผิดชอบ ผนวกกับการเข้าใจกระบวนการของตนเอง การเข้าใจลูกค้า รู้เป้าหมาย ร่วมกับกลไกการ feedback ทำให้ได้มาซึ่งผลงานที่ดี จัดให้มีการทำงานแบบข้ามสายงานเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันจัดให้มีระบบการให้รางวัลและค่าตอบแทนผลงานทั้งเงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทนพิเศษ รางวัล Six sigma  นอกจากนี้ยังมีระบบยกย่องชมเชยหลายรูปแบบได้แก่
1.     Eye on Quality Award เป็นการให้รางวัลแก่พนักงานที่แสดงให้เห็นการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรได้อย่างโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลลูกค้า การปรับกระบวนการ การมีส่วนร่วมกับชุมชน ผู้จัดการสามารถอนุมัติรางวัลให้ทันที
2.     Cat Bucks เป็นการให้พนักงานชื่นชมกันเอง โดยพนักงานจะได้รับเหรียญ Cat Bucks จำนวน 20 เหรียญ ปีละ 2 ครั้ง และให้พนักงานมอบให้ผู้ซึ่งคิดว่ามีการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรได้เป็นอย่างดี พนักงานที่ได้รับเหรียญสามารถนำไปแลกเป็นอาหาร สินค้าได้
3.     The Share Values Award  เป็นรางวัลสำหรับพนักงานที่สามารถแสดงว่ามีการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรได้อย่างดี คัดเลือกโดยผู้จัดการฝ่าย ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
4.     Team Recognition เป็นการยกย่องชมเชยทีมซึ่งประสบความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น โดยส่งแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพประชุมประจำปีของบริษัท
5.     Service Award เป็นการแสดงความชื่นชมต่อพนักงานที่มีความภักดีต่อองค์กรและมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปโดยประกาศเกียรติคุณและมอบของที่ระลึก


กระบวนการยกย่องชมเชยให้รางวัลจะถูกทบทวนโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ใช้ข้อมูลจากการสำรวจพนักงาน  การสำรวจของฝ่าย และข้อมูลจาก people soft รายงานให้ Business Excellence Council ทราบในวาระ Employee Health หากมีการปรับปรุงจะใช้กระบวนการ Six Sigma ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

ในบ้านเราก็มีการพัฒนาเรื่อง HRD อยู่ ก็เลยนำมาจุดประกายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (3)

ปารมี
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ paula มากค่ะ กำลังจะทำเรื่องการสร้าง ค่านิยมองค์กร พอดี ได้แนวทางการทำให้ค่านิยมนั้น เป็นจริงในทางปฏิบัติและก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร  ที่ต้องศึกษาต่อคือ วิธีการสร้าง ค่านิยมองค์กร ทำอย่างไร

 

Ping
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอ่านแล้วปิ้ง Idea ได้แนวทางเรื่องส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

เขียนเมื่อ 

 

ขอบคุณ คุณ paula  ครับ ทำให้ได้ Idea ในการกระตุ้นให้การทำ Six Sigma Project มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะฟันเฟืองหลีกที่จะทำให้การทำโครงการ Six Sigma ประสบความสำเร็จคือบุคลากร