ความเห็น 39730

ตามรอยแชมป์เรื่องการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

เขียนเมื่อ 

 

ขอบคุณ คุณ paula  ครับ ทำให้ได้ Idea ในการกระตุ้นให้การทำ Six Sigma Project มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะฟันเฟืองหลีกที่จะทำให้การทำโครงการ Six Sigma ประสบความสำเร็จคือบุคลากร