ประวัติ

หลักสูตรและการสอน

ข้าพเจ้าชื่อ นายชาญชัย  วิเศษสุมน เป็นครูสอนที่ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด  

สอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สอนในคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รายวิชาที่ข้าพเจ้าสอน

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ซึ่งปัจจุบันข้าพเจ้าได้ได้ศึกษาหาความรู้ต่อโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 1 ชึ่งในความรู้ที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะนำไปพัฒนาการสอนที่ข้าพเจ้าทำการสอนอยู่

ความคาดหวังว่า

          ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนที่ข้าพเจ้าทำการสอนอยู่ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)ที่ข้าพเจ้าต้องการที่จะศึกษาเพื่อนำมาใช้การเรียนการสอนมากที่สุด เนื่องจากในการเรียนการสอนสายอาชีพอุปกรณ์และเครื่องมือบางอย่างไม่สามารถที่จะแกะหรือลื้อออกมาให้นักเรียนดูหลักการการทำงานของอุปกรณ์นั้นได้จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากนักเรียนไม่รู้หลักการและปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักและอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้

         ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)สามารถที่จะนำมาแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้เนื่องจากสามารถที่จะสอดแทรกกราฟฟิกส์ต่างๆเข้าไปในบทเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นหลักการการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่นทิศทางการไหลของแก๊สและออกซิเจน ในกระบวนการเชื่อมแก๊ส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาญชัย:แม่สอดความเห็น (8)

วันวิสาข์
IP: xxx.29.15.66
เขียนเมื่อ 

ขอให้ชาญชัยนำ CAI เข้าไปสอนนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนนะค่ะ

น้องจ้า
IP: xxx.29.15.66
เขียนเมื่อ 
และแล้วเค้าก็ไม่พ้นคำว่า......เชื่อม....
อ.หนึ่ง
IP: xxx.29.15.66
เขียนเมื่อ 

คิดว่าอาจารย์คงจะได้นำความรู้ไปใช้อย่างที่ตั้งใจไว้ครับ

อบต.ข้างๆ"วิลัย
IP: xxx.29.15.66
เขียนเมื่อ 

ถ้าได้ความรู้มากยังไงก็มาช่วยสอนหน่อยนะค่ะ..อยู่ใกล้ๆกันนี่เองค่ะ...

ลูกศิษย์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

ศิษย์มีอาจารย์

________________________

อาจารย์ ชาญชัย ถ้าไม่ใส่แว่นคงหล่อกว่านี้นะคับ :-)

______________________

เพราะรักจึงทำ

สมาคมตัวดำ
IP: xxx.7.171.91
เขียนเมื่อ 

เป็นงันบ้างคุณพี่ กลับมาเที่ยวแม่สอดบ้างนะ

IP: xxx.175.184.163
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตลงประกาศตำแหน่งงานว่างค่ะ หากมีใครสนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ บจก. ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง หมู่ 11 แม่ปะ 089-7048231

1 Graphic Design จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ

2. ไม่จำกัดอายุ

3. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)

4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้

ลักษณะงาน

1. ออกแบบลายถุงเท้า

2. ประสานงานกับฝ่ายรับออเดอร์เพื่อทราบ Concept ที่ลูกค้าต้องการ

2 ผู้ประสานงานการผลิต จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ และอายุ

2. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะในการประสานงานกับผู้ร่วมงานได้

5. มีความกะตือรือล้น และมีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน

1. รับออเดอร์จากสำนักงานใหญ่ กทม.

2. จ่ายงานไปยังห้องเครื่องทอถุงเท้า

3. ประสานงานกับแต่ละแผนกงานเพื่อควบคุมให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

3 เจ้าหน้าที่ควบคุมสต๊อกอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ

2. ไม่จำกัดอายุ

3. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)

4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานได้ (Excel, World)

6. มีความกะตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน

1. ควบคุมการเบิก - จ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์

2. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์

3. ประสานงานกับผู้รับออเดอร์เพื่อทราบลักษณะการบรรจภัณฑ์ถุงเท้าแต่ละชนิด

4 ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย ไม่จำกัดอายุ

2. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ผู้ดีรับสมัครผู้จบการศึกษาใหม่

4. มีความกะตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน

1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทอถุงเท้าให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

สุกัญญา วงค์วิเศษ
IP: xxx.49.24.2
เขียนเมื่อ 

อ.คะหนูเองคะที่เคยักอยู่ที่วิลัยไงคะกับอ.หนุ่ม อ.ต่าย อ.กุ้ง