ความเห็น 17855

ประวัติ

วันวิสาข์
IP: xxx.29.15.66
เขียนเมื่อ 

ขอให้ชาญชัยนำ CAI เข้าไปสอนนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนนะค่ะ