ความเห็น 1698049

ประวัติ

IP: xxx.175.184.163
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตลงประกาศตำแหน่งงานว่างค่ะ หากมีใครสนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ บจก. ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง หมู่ 11 แม่ปะ 089-7048231

1 Graphic Design จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ

2. ไม่จำกัดอายุ

3. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)

4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้

ลักษณะงาน

1. ออกแบบลายถุงเท้า

2. ประสานงานกับฝ่ายรับออเดอร์เพื่อทราบ Concept ที่ลูกค้าต้องการ

2 ผู้ประสานงานการผลิต จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ และอายุ

2. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะในการประสานงานกับผู้ร่วมงานได้

5. มีความกะตือรือล้น และมีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน

1. รับออเดอร์จากสำนักงานใหญ่ กทม.

2. จ่ายงานไปยังห้องเครื่องทอถุงเท้า

3. ประสานงานกับแต่ละแผนกงานเพื่อควบคุมให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

3 เจ้าหน้าที่ควบคุมสต๊อกอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ

2. ไม่จำกัดอายุ

3. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)

4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานได้ (Excel, World)

6. มีความกะตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน

1. ควบคุมการเบิก - จ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์

2. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์

3. ประสานงานกับผู้รับออเดอร์เพื่อทราบลักษณะการบรรจภัณฑ์ถุงเท้าแต่ละชนิด

4 ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย ไม่จำกัดอายุ

2. วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา)

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ผู้ดีรับสมัครผู้จบการศึกษาใหม่

4. มีความกะตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน

1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทอถุงเท้าให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ