ด้วยข้าพเจ้ามีนามว่า  นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง  ปัจจุบันบรรจุเป็นข้าราชการครู  คศ.1  อยู่ที่โรงเรียนแม่จะเรวิทยาคม  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  โดยนัยว่าเป็นโรงเรียนประจำตำบลเจ้าค่ะ  มีนักเรียนทั้งหมดอยู่ประมาณ  542  คน  ที่รู้ละเอียดอย่างนี้นะเพราะทำงานทะเบียน - วัดผลของโรงเรียน  แต่คาดว่าปีการศึกษาหน้าคงจะไม่ได้ทำงานนี้แล้ว  คงรับผิดชอบเฉพาะเว็บไซด์ของโรงเรียนมากกว่า  ในด้านการสอนรับผิดชอบสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับ ม.4 - ม.6 และวิชาการงานอาชีพฯหลักของ ม.1 อีก 1 วิชา  เป็นอย่างนี้เรื่อยมาตั้งแต่เริ่มบรรจุวันที่  21  ส.ค. 46 แล้ว  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็พอมี  แต่คนส่วนใหญ่มองว่าจบเอกคอมมาก็ต้องรู้เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับคอมด้วย  แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ เราเป็นประเภทคอมมิวนิวส์ต่างหาก รู้เรื่องอะไรก็จะสนใจแต่สิ่งนั้นต่างหาก ไม่ค่อยจะสนใจอย่างอื่นหรอก