กองทะเบียนและประมวลผลจะจัดอบรมคุณภาพการให้บริการแก่บุคลากร

การให้บริการที่รวดเร็ว คืองานของเรา

เรื่อง การจัดอบรมคุณภาพการให้บริการแก่บุคลากรกองทะเบียนฯ

       กองทะเบียนฯ จะจัดอบรมคุณภาพการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ ทุกคน ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน  พ.ศ.2549 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ห้องเอนกประสงค์อาคารพลาซ่า โดยมีท่านอาจารย์ธเนศ  ศรีสถิตย์  เป็นวิทยากรบรรยาย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ  และเพื่อให้บุคลากรเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาในงานบริการได้รวดเร็วและรอบคอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (1)

auditor03 msu.
IP: xxx.28.35.214
เขียนเมื่อ 
ขอเชิญเข้าร่วมชุมชน ตรวจสอบภายใน มมส.ค่ะ