นิทานเรื่อง อึ่งผยอง
ภาพที่ 1
 
อึ่งอ่างตัวหนึ่งได้อาศัยอยู่ชายทุ่ง ชอบคิดว่าตัวเองร้องเพลงไพเราะ
คิดว่าตัวเองเท่ห์ หยิ่งผยองอยู่เสมอ ส่งเสียงดัง