คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2548

HONEY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
                  [อ่าน คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ สาขาการแพทย์ และสาขาสาธารณสุข ประจำปี 2547]
                  [พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548]                    

               คำประกาศเกียรติคุณของ ศาสตราจารย์ ยูยีน  โกลวาสเซ่อร์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลปี พ.ศ. 2548 สาขาการแพทย์     ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ที่ผ่านมานี้ค่ะ

Prince Mahidol Award Foundation

under the Royal Patronage

confers

PRINCE MAHIDOL AWARD 2005

upon

EUGENE GOLDWASSER

 

On January 26, 2006

 

His contribution in purification and characterization of erythropoietin has led to erythropoietin supplementation therapy which has improved the quality of life of people throughout the world.

 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

Chairman, Board of Trustees and President, Prince Mahidol Award Foundation

 

                     ศาสตราจารย์ ยูยีน  โกลวาสเซ่อร์ (Professor Eugene Goldwasser, Ph.D.)  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาเคมี และอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา                ศึกษาค้นคว้าฮอร์โมน อีริโธรปัวอีติน (Erythropoietin) จนกระทั่งในปี พ.ศ.2520  ก็แยกบริสุทธิ์และจำแนกโครงสร้างทางเคมีของฮอร์โมนอีริโธรปัวอีตินในคนได้จากปัสสาวะของผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางอะพลาสติค 

                    ผลงานการศึกษานี้เป็นรากฐานนำไปสู่การโคลนนิ่งยีน  และด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  ทำให้สามารถผลิตฮอร์โมนดังกล่าวในระดับอุตสาหกรรมออกเป็นยารักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมากมาย   ช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนนับล้านคน    มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วโลก

*******************************************

                !! อ่าน ไตวายและรายละเอียด


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Awardความเห็น (0)