เวลาเราไปเลือกหาสินค้าหรือของถูกใจ พอนำกลับมาบ้านแล้วพบว่าไม่ใช่ของที่เลือกไว้นี่นา... เราก็บอกว่า "หยิบผิด!"
   เวลาใครไปติ๊กช่องเลือกสถานะของตนเองไว้ในเอกสารสำคัญ  แล้วมีคนมาตรวจพบภายหลังว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง..เขาก็จะบอกว่า "ติ๊กผิด!"
   และ..เวลาเราพิมพ์ข้อความใดๆตกหล่น (ด้วยคอมพิวเตอร์นี่แหละ)  แล้วไม่ได้ตรวจทานก่อนเผยแพร่ออกไป  พอมีคนทักมา... เราก็จะบอกว่า "พิมพ์ผิด!"
ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะ เพราะผลของการพิมพ์ผิดนิดเดียว บางครั้งก็ทำให้ เด่น โดยไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ได้...เชิญ "ตามไปดู"...ณ บัดนี้ค่ะ