การบริหารงานสไตล์ญี่ปุ่น

  ติดต่อ

  Hoshin Kanri and Toyota Way  

Hoshin Kanri

 ทีมงาน KKU_KM ได้เขียน เรื่อง Catch Ball หลังจากได้ไปดูงาน Toyota Way น่าสนใจครับ ลองศึกษาดูครับ

"เป็นระบบเพื่อมุ่งให้เกิดการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือผู้บริหาร โดยส่งเสริมและเชื่อมโยง ศักยภาพความสามารถขององค์กร ให้เกิดสมรรถนะที่สูงขึ้น ด้วย การกระจายนโยบายไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีเอกภาพ
ให้ เกิดการใช้ทรัพยากรหลักอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
โดย อาศัย แนวความคิดด้านคุณภาพ และวงจรการพัฒนา PDCA (PDCA Cycle)"

 ดังนั้น Hoshin Kanri จึงเป็นระบบการบริหารนโยบายที่คำนึงถึง ทิศทาง (Direction) เป้าหมาย (Target) และ วิธีการ (Means) ไปพร้อมๆ กัน เน้นการทำงานร่วมกันของทรัพยากรทั้งหลาย ด้วยแนวคิดด้านคุณภาพ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด อันหนึ่งอันเดียวกัน

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 20788, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ukm#way#เรียน#แลก#เปลี่ยน#รู้#toyota#tour#study

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)