เมื่อก่อนผมเคยมีเวลาเข้าไปใช้ Web board อ่าน/ตอบ แสดงความเห็นต่อประเด็นที่สนใจ และเก็บบันทึกสิ่งที่เคยเขียนเอาไว้ อ่านๆดูเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อบางท่านได้บ้างเลยตั้งใจว่าจะค่อยๆคัดเลือกนำมาลงไว้ที่นี่ตามโอกาสอันควร ชุดแรกนี้ เป็นความเห็นต่อคนรุ่นใหม่ที่หงุดหงิด รำคาญกับพฤติกรรมอันเป็นข้ออ่อนด้อยของคนรัก จนทำให้ทะเลาะกันบ่อยๆ ผมมีคำแนะนำดังนี้ครับ ...

     ศิลปะเบื้องต้นในการใช้ชีวิตกับคนที่ รักเรามาก และ เรารัก อาจมีหลายประการ แต่เบื้องต้นที่สุดคือการทำให้เขาอบอุ่นและมีกำลังใจ ด้วยการมองส่วนดี  มองคุณค่า  มองน้ำใจ มองความเสียสละ และความรักความเมตตาที่เขามีให้ เป็นสำคัญ จนเกิดศรัทธาและความเกรงใจ-นับถือ ซึ่งจะเป็นเกราะชั้นดีคอยคุ้มกันไม่ให้เราก้าวร้าว หงุดหงิด รำคาญต่อความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเขา  จนทำให้เรา "น้อตหลุด" ง่ายๆ

               The Perfect Man มีอยู่แต่ในนิยาย
                                 และ
            ในโลกจริงก็ไม่มี The Perfect Girl เช่นกัน 
        จึงควรมองส่วนดีของกันและกัน  ส่วนข้ออ่อนด้อย จะมากจะน้อย ไม่ควรยกมาตอกย้ำให้เกิดปัญหา  ถ้าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ควรสื่อสารด้วยความระมัดระวัง ด้วยความอดกลั้นอดทน ด้วยความอ่อนโยนและความหวังดี อย่างใจเย็นและเข้าใจ ไม่มีใครอยากมีลักษณะด้อย  และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ติดตัวแต่ละคนมา ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ  ต้องใช้เวลาเสมอ ไม่มากก็น้อย
       We will never be absolutely perfect, but we can love,    understand, accept each other and be happy. 
       เชื่อเถอะเป็นไปได้ถ้าเข้าใจและตั้งใจจริง