25 March 2006

การวิเคราะห์ PZSE (Point of Zero Salt Effecr) เมื่อเพิ่มเกลือโซเดียมคลอไรด์ หลังจากการวัด pH1 แล้ว จะต้องเขย่าสารละลายดินให้ครบสามชั่วโมง

การวิเคราะห์  PZSE (Point of Zero Salt Effecr) เมื่อเพิ่มเกลือโซเดียมคลอไรด์ หลังจากการวัด pH1 แล้ว จะต้องเขย่าสารละลายดินให้ครบสามชั่วโมง

มิฉะนั้นค่าของ pH2 โดยเฉพาะที่ระดับความเข้มข้นของกรด HCl สูง จะวัดได้ต่ำกว่า pH1 ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาเวลานำค่า pH ทั้งสองไปเขียนกราฟเพื่อหาจุดที่กราฟของ pH ทั้งสองตัดกัน

กลไกในการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างโซเดียมกับไฮโดรเจนในสภาพที่ความเข้มข้นของกรด HCl ต่างกัน ยังต้องค้นคว้าเพิ่มเติมอีกมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อการเกษตรระดับท้องถิ่นความเห็น (1)

จรัณธร
IP: xxx.97.66.55
เขียนเมื่อ 

ผมคงต้องค้นคว้าจากในตำราอีกมาก แทบเรียกได้ว่า มาเรียนต่อทางด้านดินด้วยความรู้ที่น้อยนิดมาก

อาจารย์สอนในชั้นเรียนเมื่อวานนี้ ก็เพิ่งทราบเองว่าการแลกเปลี่ยนประจุบวกระหว่างโปรตอนกับ โซเดียม เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้นมาก คงเป็นมิลลิวินาที 

ต่างกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอินทรย์วัตถุ จนกลายมาเป็นฮิวมัส ซึ่งอาจใช้เวลายาวนานหลายสิบปี ในพื้นที่หนาวหรืออบอุ่น ซึ่งปัจจัยทางด้านภูมิอากาศมีความสำคัญของกิจกรรมและกระบวนการทางจุลลินทรย์

ที่เพิ่งมารู้ทั้งๆ ที่เรียนมาได้สองปีแล้ว คงเพราะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนี่เอง  ความรู้เบื้องต้นทั้งหลายมันมีอยู่แล้วในตำราน่ะ