การกลายพันธ์ของโทรศัพท์ เป็นคอมพิวเตอร์มือถือ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) หรือคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) ถูกรวมเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันมาได้ระยะหนึ่ง คนรุ่นใหม่ใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มากกว่าที่เคยใช้ในอดีต เพราะโทรศัพท์มีหน้าที่ช่วยให้การสื่อสารด้วยเสียงระหว่างคน 2 คน จากสถานที่ ๆ แตกต่างกันประสบความสำเร็จ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) หรือคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) ถูกรวมเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันมาได้ระยะหนึ่ง คนรุ่นใหม่ใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มากกว่าที่เคยใช้ในอดีต เพราะโทรศัพท์มีหน้าที่ช่วยให้การสื่อสารด้วยเสียงระหว่างคน 2 คน จากสถานที่ ๆ แตกต่างกันประสบความสำเร็จ
PDA (Personnel Digital Assistant) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยบันทึกสิ่งต่าง ๆ และช่วยเตือนความจำเหมือนเลขาส่วนตัว บริษัท Palm ประสบความสำเร็จจากการจำหน่วย PDA ของตนอย่างมาก อุปกรณ์นี้ช่วยให้ผู้บริหารมีบันทึกช่วยจำ บันทึกนัดหมาย เปิดอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ สามารถอ่าน และตอบอีเมล ดูหนัง ฟังเพลง และอื่น ๆ อีกมากมาย ต่อมาบริษัท Microsoft ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการสำหรับ Mobile Device หรือคอมพิวเตอร์มือถือ และจำหน่ายให้บริษัทต่าง ๆ นำไปสร้างผลิตภัณฑ์ของตน โดยใช้ชื่อใหม่ว่า Pocket PC เช่นคอมพิวเตอร์มือถือของ Hewlette-Packard หรือ Compaq เป็นต้น
Pocket PC ได้รับการติดตั้งระบบปฏิบัติการของบริษัท Microsoft จึงมีโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้คุ้นเคย เช่น Word และ Excel เป็นต้น และยังใช้ดูหนัง ฟังเพลงด้วย Microsoft Media Player และ Pocket PC รุ่นใหม่ ๆ ยังมีความสามารถใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้สามารถหาอุปกรณ์เสริมมาติดตั้งเพิ่ม เพื่อขยายขีดจำกัด เช่น แป้นพิมพ์ภายนอกแบบพับเก็บได้ หน่วยความจำภายนอกที่ถอดเปลี่ยนได้ หรือกล้องถ่ายรูปภายนอก เป็นต้น
เมื่อต้องการซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือเปลี่ยนโทรศัพท์ อาจต้องใช้เวลาเลือกไม่น้อย เพราะโทรศัพท์ที่มีความสามารถใหม่ ๆ ออกมาให้เลือกตลอดเวลาด้วยราคาที่ลดลง ผู้เขียนเคยซื้อเครื่องละเป็นหมื่นบาท เพราะต้องการความสามารถบางอย่าง เมื่อผ่านไปประมาณ 1 ปี ราคาลดเหลือเพียง 6,000 บาทเท่านั้น สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมอาจต้องมองหารุ่นที่รองรับภาษาจาวา (Java Language) เพราะปัจจุบันสถาบันต่าง ๆ สอนให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ แล้วส่งโปรแกรมเข้าไปใช้ในโทรศัพท์ ด้วยการเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เช่น Data Link, Infrared, BlueTooth หรือ External Memory เป็นต้น
มีผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ นำไปใช้รับรายการอาหารของลูกค้าในร้านอาหาร หรือจองตั๋วภาพยนต์ที่หน้าโรงภาพยนต์ มาแล้ว หรือผู้ประกอบการที่สนใจการเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้โทรศัพท์เปิดอ่านอีเมล ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เพื่อตอบข้อซักถามของลูกค้า หรือรับคำสั่งซื้อทางอีเมล เป็นต้น รวมถึงการแนบภาพสินค้าที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์ แล้วส่งให้ลูกค้าทางอีเมลอย่างสะดวกรวดเร็ว ปัจจุบันมีข่าวการใช้ SMS หรือ MMS ส่งข้อมูลสินค้า และบริการ เช่น ผู้เขียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ AIA มักได้รับ SMS จากบริษัท แนะนำสินค้าใหม่ ๆ ช่วยให้การเสนอขายสินค้าได้อย่างทันเหตุการณ์ เป็นต้น
ปัจจุบันนักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ เปิดอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ที่อาจารย์สร้าง และเปิดให้บริการฝึกสอบ ส่งการบ้าน สืบค้นข้อมูล หรืออ่านข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพราะบริการไร้สายผ่าน Wi-Fi หรือ Wireless LAN ที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการ ทำให้นักศึกษาสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสถาบันได้ฟรี คอมพิวเตอร์มือถือ หรือ โน็ตบุ๊ก (Notebook) ในปัจจุบันมีราคาประมาณ 30,000 บาท ทำให้นักศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ เลือกซื้อมาใช้แทนเครื่องแบบตั้งโต๊ะ เพราะเคลื่อนย้าย และพกพาได้สะดวก ทำให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เช่น นักธุรกิจที่เข้ามาในลำปาง และมีคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือโทรศัพท์รุ่นใหม่ สามารถนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวไปขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้จากร้าน Internet Café บางแห่งในลำปางได้ และด้วยบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จากบริการ ADSL ที่มีราคาถูกลง จนชนชั้นกลางสามารถมีใช้ตามบ้านได้แล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอทีในชีวิตประจำวันความเห็น (0)