บันทึกการเมืองไทย : ชื่นชมศาลปกครองและคณะผู้ฟ้องกรณี กฟผ.

         ต้องอ่านคำพิพากษาอย่างพินิจพิเคราะห๋ (อ่านได้ที่นี่)  ประกอบกับคำแก้ตัวของคุณทักษิณ    จะเห็นธาตุโกง    ผมไม่เห็นทางว่าจะบริหารบ้านเมืองได้อย่างไร   ในเมื่อยิ่งนับวันผู้คนก็ยิ่งหมดศรัทธา หมดความเชื่อถือ   ภาพคนโกง (แบบซับซ้อนซ่อนเงื่อน) ยิ่งเผยออกมามากขึ้น ชัดขึ้นเรื่อยๆ 

วิจารณ์ พานิช

๒๕ มีค. ๔๙