โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่  ชั้นอนุบาลปีที่  1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6       

ช่วงนี้มีโปรโมชั่นงามๆ

ได้รับชุดนักเรียน  ฟรี   2ชุด.....                เรียนปรับพื้นฐานในเดือนเมษายน   ฟรี.....    

ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้า            สนใจติดต่อได้ที่โรงเรียนตั้งแต่  7.00 - 17.00 น. หรือ

ติดต่อสอบถามที่  02 - 4473433           01 - 4040393      ขอบคุญค่ะ