Catch ball

พิชชา
แนวคิดที่จะเสริมความสามารถในการบรรลุผลของ Hoshin Kanri เหมือนการเล่นเกมส่งลูกบอล

ช่วงต้นเดือนได้มีโอกาสไปดูงานที่ บริษัท  Toyota กับทีมงาน UKM ได้ฟังการบรรยายของตัวแทนจากบริษัทถึงแนวคิด "TOYOTA WAY"  ซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีอยู่ในตัว เรียกว่า เป็นวัฒนธรรมองค์กรเลยทีเดียว  แต่สิ่งที่ฟังแล้วสนใจอีกเรื่องคือ “Catch ball” แต่ยังไม่ทราบในรายละเอียดมากนักวันนี้มีเวลาว่างจึงลองค้นหาทางอินเตอร์เน็ต ใช้ google ค้นเช่นเคยเพราะสะดวกดี  ก็ได้เจอเรื่อง การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri) ซึ่งจัดทำโดย : อาจารย์วรโชค ไชยวงศ์  ซึ่งสรุปว่า การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น หรือ Hoshin Kanri นั้น มีความหมายกว้างกว่าการวางแผนกลยุทธ์หรือการบริหารกลยุทธ์ กล่าวคือ Hoshin Kanri เป็น


"ระบบเพื่อมุ่งให้เกิดการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือผู้บริหารโดยส่งเสริมและเชื่อมโยง ศักยภาพ ความสามารถขององค์กรให้เกิดสมรรถนะที่สูงขึ้นด้วย การกระจายนโยบายไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีเอกภาพให้ เกิดการใช้ทรัพยากรหลักอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
โดย อาศัย แนวความคิดด้านคุณภาพ และวงจรการพัฒนา PDCA (PDCA Cycle)"


  สำหรับ “Catch ball” เป็นแนวคิดที่จะเสริมความสามารถในการบรรลุผลของ Hoshin Kanri เหมือนการเล่นเกมส่งลูกบอล หากผู้ส่งเจตนาจะส่ง แต่ผู้รับไม่สามารถจะรับ เมื่อยื่นส่งไป ก็แน่นอนเหลือเกินว่า จะเกิดผล 2 อย่างคือ
· ผู้รับไม่รับ ปล่อยมือให้ลูกบอลหล่นหายไป การส่งลูกก็จะขาดช่วงทันที (เหมือนที่นโยบายของผู้บริหารระดับสูงไม่อาจลงไปยังพนักงานระดับปฏิบัติการ นโยบายหล่นหาย) หรือ
· ผู้รับรับไว้แต่ไม่เต็มใจ จึงเก็บซุกไม่ส่งต่อ (ผู้บริหารระดับกลางถูกยัดเยียดให้รับ ก็สักแต่รับไว้ ไม่ส่งลูกต่อ ไม่ผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้-ปฏิบัติ)
                              สนใจอ่านต่อที่นี่

น้อง


 
 
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKE

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่า#ประสบการณ์#เรียน#แลก#เปลี่ยน#รู้

หมายเลขบันทึก: 20780, เขียน: 25 Mar 2006 @ 10:13 (), แก้ไข: 01 Feb 2015 @ 12:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)