บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  ติดต่อ

  งานที่ได้รับมอบหมาย  

วัตถุประสงค์ของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องปฏิมากรรมตุ๊กตาดินเผา  ช่วงชั้นที่ 3

1.  เพื่อให้นักเรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ของดิน  2.นักเรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมวัตถุดิบในการปั้นได้ 3.นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปั้นตุ๊กตาดินเผาได้ 4.สามารถบอกขั้นตอนในการปั้นตุ๊กตาดินได้ถูกต้อง

เนื้อหาสาระ             1.สาระวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องดิน              2. สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์และงานอาชีพ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง         1. การออกแบบสื่อโดยใช้ทฤษฎีของ กาเย่  2. ทฤษฎีจิตวิทยาวัยรุ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุพิน ชึกนอก G3

หมายเลขบันทึก: 20790, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:37:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)