บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์ของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องปฏิมากรรมตุ๊กตาดินเผา  ช่วงชั้นที่ 3

1.  เพื่อให้นักเรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ของดิน  2.นักเรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมวัตถุดิบในการปั้นได้ 3.นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปั้นตุ๊กตาดินเผาได้ 4.สามารถบอกขั้นตอนในการปั้นตุ๊กตาดินได้ถูกต้อง

เนื้อหาสาระ             1.สาระวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องดิน              2. สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์และงานอาชีพ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง         1. การออกแบบสื่อโดยใช้ทฤษฎีของ กาเย่  2. ทฤษฎีจิตวิทยาวัยรุ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุพิน ชึกนอก G3

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 20790, เขียน: 25 Mar 2006 @ 11:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)