เกือบตายเพราะกินหน่อไม้ปี๊บ ตอน 8 : เงินบุญ-คนบุญ-นำมาทำบุญต่อ

การรับเงินทุกครั้งมีการออกใบรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

ท่านเจ้าคุณ พระเทพนันทาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พร้อมท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะจังหวัดน่านมอบเงินให้ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือผู้ป่วยได้รับสารพิษ อ.บ้านหลวง จ.น่าน ไว้ใช้เป็นค่าอาหารญาติผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายสารพัดระหว่างอยู่ รพ.น่าน และ รพ.ใหญ่ๆ ที่กรุงเทพฯ

การรับเงินทุกครั้งมีการออกใบรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุขความเห็น (0)