ชื่อวันเพ็ญ (น้อง)จบมศว.พิษณุโลก เอกภาษาอังกฤษ ปี 2526บ้านเกิดอย่สุโขทัยแต่ข้ามเขามาบรรจุที่แม่สอด เริ่มต้นทำงานที่โรงเรียนเล็กๆ ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟ ตกเย็นอย่กับบรรยากาศเงียบเหงาคิดถึงบ้าน แต่ก็มีความสุขที่เด็กๆมาเที่ยวหา พูดคุย เสียงเล็กๆที่ซักถามเรื่องต่างๆอย่างไม่หยุดหย่อน ทำให้ความเงียบเหงาที่มีอยู่ มลายหายไปสิ้น 20ปีกับการเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนตามนโยบายไปเรื่อยๆ ไม่บรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้ซะที เพราะพอจะประสบผลก็เปลี่ยนอีกแล้ว เมี่อไรจะกำหนดความแน่นอนให้กับผ้เรียนและผู้ปฏิบัติซะที ปัจจุบันแม้ว่าโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาและมีเทคโนโลยีที่ก้าวไกล แต่คนก็ยังไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยังคงอยู่กับบรรยากาศเก่าๆ จึงตัดสินใจเรียนต่อเพื่อพัฒนาตนเองและนำไปพัฒนาเด็กต่อไป 

          ความภาคภูมิใจ ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้มีผลการสอนภาษาอังกฤษดีเด่นอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงค์โปร์