เราคือนายทองหล่อ ห่อทอง  เกิดวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2505 ราศี ตุลย์  รักความสงบ แต่ใจร้อนนะ

อดีต  เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เมืองหลวงที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต

เกิดที่ตำบลสำเภาล่ม  ชุมชนคาทอลิก  ที่หลวงยกให้

ศึกษาในโรงเรียนของวัดจนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อ)

เรียนต่อยังโรงเรียนมัธยม  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม  ตามบิดาที่ทำงานอยู่

ย้ายไปอยู่กับบิดา  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สายอาชีพ  ยังวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  จนนบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ชีวิตผกผัน  ต้องเข้าศึกษาอบรมยังสถานอบรมสามเณราลัยยอแซฟ  สามพราน นครปฐม  เป็นเวลา  7 ปี  จนศึกษาจบชั้นปริญญาตรีสาขาปรัชญา  จบมาแล้วเข้าทำงานแรกที่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครนายก   โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  พบรักครั้งแรกกับครูเด็กเล็ก  ที่เป็นคนเหนือ  บุพเพวาสนาพากันไปเที่ยวเชียงราย  ไปสอบรับราชการ  จนแฟนได้รับราชการ  และตกลงใจสร้างครอบครัว  อยู่เอกชนและย้ายไปเอกชน  เป็นเวลา 8 ปี  เข้าอบรมเป็นอาสาสมัครรัฐธรรมนูญ  เป็นครูการศึกษานอกโรงเรียน  กศน.  2 ปี  เข้าศึกษาต่อสถาบันราชภัฎกำแพงเพชร  เอกภาษาอังกฤษ  จนจบภายใน 2 ปี 

ปี 2544 เลยไปลองสมัครสอบบรรจุสนามแรกเลย  ที่จังหวัดกาญจนบุรี  ปรากฏว่าสอบได้ลำดับที่ 2  ต้องไปอยู่กับชุมชนพม่า  บ้านปิล็อก  เป็นเวลา  2 ปี  เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ   ได้ย้ายกลับมาบ้านภรรยาที่จังหวัดตากสมใจหมาย 

ปัจจุบันทำงานสอนเด็กอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง  อยู่ติดกับบ้าน  มีเวลาว่างๆ ก็ช่วยเหลือชุมชนโดย  ทำหน้าที่จัดรายการวิทยุชุมชนทุกวันจันทร์-พุทธ  เวลา 17.00 - 19.00 น.  ฝากเพื่อนๆเข้ารับฟังด้วย

วันนี้คิดว่าต้องพัฒนาความรู้ของตนเองให้ทันต่อยุคสมัย  จึงมาเรียนต่อปริญญาโท  ไม่รู้ฝ้นนี้จะเป็นจริงหรือไม่!!!!!!!!!!