วันนี้ไปประชุมที่ สปสช ในห้องนำ้เห็นเขาติดข่าวไว้ให้อ่าน มีข่าว กก สปสช ให้ข่าวว่า 30บาทรักษาทุกนายก  ตอนแรกคิดว่าเขาหมายถึงถ้านายกป่วยก็มีสิทธิ์เหมือนกันหมด แต่พออ่านอีกทีก็ได้ความว่าตอนนี้มีการพูดกันทำนองว่า ถ้าไม่มีทักษิณก็ไม่มี 30 บาท เลยถึงบางอ้อ ว่าเหมือนที่ผู้ว่า ธราคารแห่งประเทศไทยเคยมาบอกว่า เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง ไม่ต้องห่วงหรอกว่าใครมาเป็นายกก็ยังโตได้ดี

ผมมีคำถามว่าทำไมจึงเกิดการพูดคุยกันแบบนี้ คำตอบก็พลันคิดถึงวลีที่นักคิดชาวอเมริกัน โนอัม ชอมสกี้เคยพูดไว้เขาเรียกว่า manufacturing consent แปลว่า ฉันทานุมัติที่กำหนดได้ ในกรณีที่เขาพูดถึงนั้นเขาบอกว่าสื่อมวลชนอเมริกันเป็นผู้สร้างฉันทานุมัติให้กับประชาชน คือถ้าสื่อว่าอะไรดี ชาวบ้านก็จะเห็นงานเห็นดีไปหมด ดังนั้นเวลาติดตามข่าวก็ให้พึงระวังว่า เราจะถูกเขาปลูกฝังให้เห็นดีเห็นงามไปแบบผิดๆ หรือพูดง่ายๆว่าถูกชักจูงให้เห็นผิดเป็นชอบไปหรือเปล่า

สำหรับเมืองไทยนั้นเราพูดกันอยู่เสมอว่า การตลาดถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานการเมืองอยู่มากในตอนนี้ ซึ่งว่าไปแล้วต้องนับเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับคนไทย

การตลาดมีเป้าหมายชัดเจนคือทำให้เราเห็นดีเห็นงามไปกับสิ่งที่เขาบอกเราว่าดี สิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนไทยจึงเป็ฯเรื่องของ การสร้างฉันทานุมัตืโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเพื่อธุรกิจหรือเพื่อการเมือง

ผมเองคิดว่า ข้อความที่ว่าไม่มีทักษิณ ไม่มี 30 บาท จนนำไปสู่วลีที่ว่า 30 บาทรักษาทุกนายก นับเป็นเรื่องดีที่สมควรนำมาพูดคุยในหมู่คนไทย เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าที่จริงแล้วเป็นยังไง

เรากำลังถูกชักนำให้เห็นผิดเป็นชอบด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดหรือไม่

ผมเองคิดว่ามีเหตุผลมากมายกว่า 5 ข้อที่ 30 บาทจะคงอยู คู่เมืองไทย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีทักษิณ ดีไม่ดี อาจจะอยู่ได้ดีกว่า ถ้าเราๆท่านๆให้ความสนใจในวิธีการบริหารจัดการของระบบนี้ให้มากกว่านี้

เหมือนที่เราควรจะให้ความสนใจกับวิธีการบริหารบ้านเมือง ของผู้มีอำนาจ ไม่ว่าจะชื่ออะไร มีประวัติดีหรือแย่แค่ไหน  ชื่อเหนือ หรือชื่อใต้  ตะวันออก หรือตะวันตก

แต่ผมว่าสิ่งที่ดีกว่าที่พวกเราน่าจะมาช่วยกันทำตอนนี้คือมาช่วยกันบอกว่า  30 บาทหลังยุคทักษิณควรดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ ในแง่ไหนบ้าง จะดีกว่าไหมครับ

ผมขอเริ่มที่ข้อหนึ่ง คือ ต้องเลิกหาเสียงด้วยการโยนความผิดให้กับโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เสมือนหนึ่งว่ารัฐบาลให้เงิน และทำเต็มที่แล้ว โรพยาบาลต่างหากหละที่ไม่สนองนโยบาย ทั้งที่จริงๆแล้ว วิธีบริหารนั้นบั่นทอนกำลังโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลา

 มาช่วยกันต่อ  ีข้อสอง ข้อสาม ข้อสี่ ฯลฯ หน่อยครับ