ตั้งแต่ 09.00 น วันที่ 23 มีนาคม ทุกฝ่ายที่ให้การดูแลผู้ป่วยเตรียมการส่งต่อผู้ป่วยกินหน่อไม้ปี๊บแล้วหยุดหายใจรวม 17 ราย ทางเครืองบิน ซี 130 กองทัพอากาศไทย ซึ่งน่าจะเป็นการส่งต่อผู้ป่วยทางเครื่องบินซึ่งแต่ละคนหายใจเองไม่ได้ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการส่งต่อทางอากาศ
ความร่วมมือเพื่อส่งต่อครั้งนี้จาก 2 กองทัพ (ทัพบก ทัพอากาศ) 3 กระทรวง (สาธารณสุข กลาโหม มหาดไทย)
1 ทบวงมหาวิทยาลัย
9 โรงพยาบาลใหญ่ (น่าน นครพิงค์ รามาธิบดี จุฬา พระมงกุฏ ศิริราช ภูมิพล วขิระ ราชวิถี)
ใช้บุคลากรกว่า 300 คนตั้งแต่ ข้าราชการซี 9 ซี 8 7 6 5 4 3 จนถึงพนักงานราชการ
พันเอก พันโท พันตรี จนถึงทหารเกณฑ์
พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก พันตำรวจโท จนถึงพลคำรวจ
....จนถึงนักศึกษาพยาบาล

ยังไม่นับคนน่านที่ส่งใจ ส่งทรัพย์มาช่วยนับแสนบาท
นับล้านหัวใจที่อาทร

เครื่องบิน ซี 130 ลงจอดที่สนามบินน่าน เวลา 11.05 น. ตามด้วยเครื่องบินดาโกต้า บีที 2 ลำ เพื่อรับญาติผู้ป่วยไปกรุงเทพ