บุคลากรจากกองทัพอากาศ บนเครื่อง ซี 130 กว่า 30 คน นักบินทำภารกิจการบิน พยาบาลยศนาวาอากาศโท เป็น CEO ในเคบิน จัดลำดับความหนักเบาผู้ป่วยอากาศไม่หนักหนาจะเข้าในสุด ที่อาการมากจะอยู่ด้านใกล้ท้ายเครื่อง อาการมากที่สุดจะอยู่ติดทางออกท้ายเครื่อง พอเครื่องลงที่ดอนเมืองคนป่วยอาการหนักที่สุดจะได้ออกจากเครื่องเป็นคิวแรกสุด
นี่คือ การจัดการความรู้