เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว  ด้วยความใจดีของคุณ Morning glory    ให้ยืมอ่านหนังสือ คู่มือวิทยากรอบรม เล่มเล็กๆ เล่มหนึ่ง  เขียนโดย จอห์น  ทาวน์เซนด์  (แปลโดย บุญเลิศ   วงศ์พรม)     เห็นว่ามีอะไรน่าสนใจจึงอยากนำมาฝาก คุณอำนวย ทั้งหลายค่ะ

 

                ส่วนที่น่าสนใจที่ได้จากหนังสือ คือ เรื่องการเรียนรู้ ที่ชี้ว่า สมอง ของคนจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี เมื่อเขาอยากรู้ หรือได้รับการฝึกฝนอยู่ประจำ และในบรรยากาศที่ไม่เป็นแบบแผน   การทำให้สิ่งที่เรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้เป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมการเรียนรู้            โดยจากผลการวิจัยยังพบอีกว่า สมองคนเรามักจะจดจำเหตุการณ์ในตอนเริ่มต้นและตอนจบของเรื่องได้ดี  แถมยังจำเรื่องที่แปลกประหลาดได้ดีกว่าเรื่องธรรมดา  และการทบทวนบทเรียนบ่อยๆ และคิดเชื่อมโยงจะทำให้เราจำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น

 

                แต่อุปสรรคที่สำคัญต่อการเรียนรู้ ก็คือ ความคิดและความเชื่อเก่าๆ  นั่นเอง        ถ้าสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ไปขัดแย้งกับความคิดและทัศนคติเก่าที่มีอยู่  เขาจะพยายามไม่รับ/ บิดเบือนสารความรู้ใหม่นั้นไม่ให้มันไปขัดแย้งกับความเชื่อเดิมที่ติดอยู่

 

                อีกจุดที่น่าสนใจในหนังสือ คือ การกล่าวถึงประสิทธิภาพของการจัดอบรมในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน  เช่น การใช้กรณีศึกษา  เป้าหมายเหมาะกับการสร้างทักษะการแก้ปัญหา,   การใช้แบบเรียนสำเร็จรูป เหมาะกับการทำให้จดจำความรู้ได้ดี,  การทำ Workshop จะทำให้ความรู้ที่ได้รับนั้นสูงกว่าวิธีอื่นๆ  และ การใช้การแสดงบทบาท (ละคร) จะทำให้สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี      ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาได้จากการสังเคราะห์การอบรมด้วยวิธีหลายๆ แบบ

               

                นี่ความรู้ส่วนหนึ่งที่ได้จากหนังสือเล่มน้อยที่อยากนำมาฝากค่ะ