มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการจัดการความรู้


มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการจัดการความรู้
วิจารณ์  พานิช
          ผมเล่าเรื่อง “การจัดการความรู้กับการเรียนรู้ของสมาชิก อบต.” ไว้เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.48    วันนี้ (14 มิ.ย.) ผู้บริหารระดับสูงสุดของ มรภ. 4 แห่ง   ได้แก่ ผศ. ดร. ณรงค์  พุทธิชีวิน  อธิการบดี   มรภ.   สุราษฎร์ธานี (โทร. 01-894-1093),   ผศ. ดร. ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล   รองอธิการบดี มรภ.         สุราษฎร์ธานี (โทร.09-874-2297),   ผศ. ดร. ฉัตรนภา  พรหมมา   รองอธิการบดี มรภ. อุตรดิตถ์ (โทร.01-707-1680),       ผศ. ดร. เสทื้อน  เทพรงทอง   รองอธิการบดี  มรภ.อุบลราชธานี (โทร.01-877-6896),   รศ. ดร. ปรีชา  อุยตระกูล   รองอธิการบดี มรภ. นครราชสีมา (โทร.01-877-9015, uitragool@yahoo.com)     ก็มาคุยเรื่องความร่วมมือระหว่าง มรภ. กับ สคส. ในการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี – โทแก่สมาชิก อบต.     ภายใต้ชื่อโครงการ “การจัดการความรู้สู่การกระจายอำนาจ”

  


          มรภ. จะไปทำสัญญาความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท แก่สมาชิก อบต.   โดยกระทรวงมหาดไทยมีเงินอุดหนุนค่าหน่วยกิตให้
          หลักสูตรนี้จะเน้นความรู้จากการปฏิบัติ   เสริมด้วยความรู้เชิงทฤษฎี
          นักศึกษาจะเน้นความรู้ 2 ฐานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   แล้วบันทึกความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) ที่เพิ่มขึ้นของตนเป็นรายงาน   โดยรายงานผ่านบล็อกประจำตัวนักศึกษาแต่ละคน
          ความรู้ 2 ฐานคือ   ความรู้จากประสบการณ์ของตนเองในอดีต   กับความรู้จากการทำโครงการร่วมกับชาวบ้านในชุมชนของตน
          อาจารย์จะเป็น KM Facilitator (“คุณอำนวย”)   คอยช่วยกระตุ้นและช่วยเหลือการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติของ “คุณกิจ” (นักศึกษา)   โดยที่การทำงานส่วนหนึ่งจะผ่านการบันทึกลงใน “บล็อก”
          เราตกลงกันว่าจะเริ่มเป็น pilot project กับ มรภ. ที่มีความพร้อมก่อนจำนวนไม่เกิน 12 แห่ง   วัดความพร้อมที่การเคยประยุกต์ใช้ KM บ้างแล้วภายในมหาวิทยาลัยของตน   และมี commitment ที่จะฟันฝ่าความยากลำบากในการจัดการหลักสูตรแนวใหม่นี้
          มรภ. ที่เข้าร่วมโครงการแต่ละแห่งจะต้องกำหนดตัวผู้อำนวยการโครงการและแกนนำของโครงการ   และจะต้องมีผู้อำนวยการเครือข่ายหลักสูตรการจัดการความรู้สู่การกระจายอำนาจของ มรภ. ที่ทำหน้าที่ประสานงานเครือข่ายและประสานงานกับ สคส.   โดย สคส. มีคุณธวัชเป็นผู้ประสานงาน
          สคส. รับจะให้ความร่วมมือจัด Workshop “Training for the Trainers” ด้าน KM ให้แก่เครือข่ายหลักสูตรการจัดการความรู้สู่การกระจายอำนาจ   และจะคอยติดตามให้ความช่วยเหลือตามที่จะตกลงกัน
          เรานัดพบอธิการบดีและผู้อำนวยการโครงการของ มรภ. ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายในวันที่ 12 ก.ค.48 ที่ มรภ. พระนคร
          ในระหว่างนี้   หาก มรภ. ใดต้องการปูพื้นแนวคิดในการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวบ้าน   การพัฒนานักจัดการความรู้ท้องถิ่น   น่าจะเชิญคุณทรงพล  เจตนาวณิชย์  ผู้อำนวยการโครงการ สรส. (ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข) และโครงการส่งเสริมสถาบันจัดการความรู้ท้องถิ่น  ไปบรรยาย     ติดต่อได้ที่ 01-874-4054 หรือ songpol_jet@hotmail.com
          มรภ. ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้และต้องการให้ผมร่วมคิด     ทำได้โดยเปิดบล็อกใน www.gotoknow.org   แล้วสมัครเป็นสมาชิกของชุมชน facicop     และเขียนบันทึกแนวความคิดเรื่องนี้ลงไป   ผมจะเข้าไป comment
                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                  15 มิ.ย.48

         

 

คำสำคัญ (Tags): #มหาวิทยาลัย#อบต.
หมายเลขบันทึก: 201เขียนเมื่อ 15 มิถุนายน 2005 04:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 10:44 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ดูแนวคิดในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแล้ว ดิฉันคิดว่าต่อไป มรภ.คงจะมีความก้าวหน้าในเรื่อง KM มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ เพราะผู้บริหารระดับสูงเข้าใจ งานนี้น่าจะมี impact ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี