ความเห็น 132

มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการจัดการความรู้

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ดูแนวคิดในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแล้ว ดิฉันคิดว่าต่อไป มรภ.คงจะมีความก้าวหน้าในเรื่อง KM มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ เพราะผู้บริหารระดับสูงเข้าใจ งานนี้น่าจะมี impact ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก