ความหมาย Knowledge Management

knowledge management ไม่ใช่ Managing Knowledge

เมื่อเริ่มเรียนรู้  อันดับแรกก็ต้องเริ่มหาความหมายของสิ่งที่จะเรียนรู้ 

ความสับสนของคำว่าจัดการความรู้
คำว่า "จัดการความรู้" มีผู้ใช้ในความหมายที่แตกต่างกัน หรือมีการตีความต่างกันไปได้หลายแบบ ได้แก่
1. เป็นการนำเอา "ความรู้" มา "จัดการ" คือเอามาทำให้เข้าใจง่ายขึ้น หรือเอามาผสมผเส หรือเขียนขึ้นใหม่ หรือจัดหมวดหมู่ขึ้นใหม่ สำหรับให้บริการ หรือทำเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เป็นการ "จัดการความรู้" เพื่อให้ผู้อื่นเอาไปใช้
2. เป็นการดำเนินการของ "ผู้มีความรู้" เพื่อใช้ความรู้กำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทำงานตามที่นายสั่ง
3. เป็นการบริหารจัดการหน่วยงานในรูปแบบที่เน้นการใช้ความรู้ หรือข้อมูลหลักฐานหรือข้อสนเทศ (information)

ความหมาย 3 แบบที่กล่าวถึงข้างบน ไม่ตรงกับความหมายของคำว่า "การจัดการความรู้" อย่างแท้จริง เพราะการจัดการความรู้หมายถึงการดำเนินการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ และยกระดับความรู้ภายในกลุ่มผู้ทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน หรือ ในกลุ่มคนที่เป็นเครือข่ายกัน มีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดผลงาน ที่มีคุณภาพสูงและผลอื่นๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรของตนเองหรือของกลุ่มคนที่ดำเนินการ "จัดการความรู้" เอง

          การทำงานโดยการใช้ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยวิธีการที่ดีที่สุด  ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร อีกทั้งงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ  ก็ย่อมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และทำให้เรามีความสุขในการทำงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My KM Diaryความเห็น (1)

พี่หมอmba
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
อยากทราบเรื่องการเรียนรู้วิธีใหม่ๆ อยากให้น้องช่วยแบ่งปันเล่าให้พี่ฟังบ้างครับ จะเป็นพระคุณยิ่ง