ตามที่บอกไว้นะคะว่าจะนำเรื่องเล่าที่ยังไม่ได้เผยแพร่มาลงให้สมาชิกทราบ ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยยืนยัน "แก่นความรู้" ที่เราสรุปไปว่าถูกต้องหรือไม่ พยายามจะจัดกลุ่มเรื่องเล่า แต่ตอนนี้ยังมีเรื่องเล่าอยู่ในมือน้อย เลยยังทำไม่ได้ค่ะ

"พบกันคนละครึ่งทาง" เป็นเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลระโนด ที่คุณธวัช หมัดเต๊ะ ยกตัวอย่างประกอบการบรรยายในตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ดิฉันฟังแล้วประทับใจ อยากรู้ว่าทำไมผู้ป่วยจึงคิดได้ เขาคิดเองหรือใครบอกให้ทำ บุคลากรที่ดูแลมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง รบกวนคุณประจวบ รัตนแก้วหรือคุณสุณี เพชรศรี ช่วยตอบด้วยนะคะ

น้าโสภณ เป็นคนไข้เบาหวานของตำบลท่าบอน อ.ระโนด ตอนนี้อายุ ๕๕ ปี เป็นเบาหวานมาแล้วประมาณ ๔ ปี น้าโสภณมีอาชีพเลี้ยงกุ้งเป็นของตัวเอง พร้อมๆ ไปกับเลี้ยงหลาน ๒ คน น้าโสภณเป็นคนรักษาสุขภาพจะเน้นการออกกำลังกาย เพราะรู้ว่าเป็นเบาหวานแล้วต้องคุมอาหารและออกกำลังกาย แต่จะทำอย่างไรให้เพื่อน (เบาหวานรุ่นน้อง) อีกคนที่ไม่เคยออกกำลังกาย เนื่องจากมีธุรกิจรัดตัว ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองเลย ได้ออกกำลังกายบ้าง

เพื่อนเบาหวานรุ่นน้องของน้าโสภณ มีบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้าโสภณประมาณ ๒ กิโลเมตร น้าโสภณเลยชวนเพื่อนเบาหวานรุ่นน้องคนนี้ว่า ต่อไปนี้ทุกวันเวลาประมาณ ๕ โมงเย็น เราจะวิ่งกันคนละ ๑ กิโลเมตร มาเจอกันคนละครึ่งทางแล้วค่อยวิ่งกลับ "ทุกวันนี้ผมและเพื่อนวิ่งมาเจอกันคนละครึ่งทางทุกวัน ทำได้ประมาณ ๑ เดือนแล้ว อนาคตคิดว่าผมและเพื่อนคงจะเป็นคนไข้เบาหวานที่มีสุขภาพดีได้นะครับ"

ตอนนี้น้าโสภณบอกว่าวิ่งได้เพิ่มขึ้นประมาณวันละ ๕ กิโลเมตร วิ่งไปด้วยร้องเพลงไปด้วย มีความสุขมาก

ผู้เล่าเรื่อง คุณประจวบ รัตนแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ ๖ โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โทร ๐๗๔-๓๙๒๑๗๔-๖,๐-๑๗๖๗-๒๐๕๖

หรือติดต่อคุณสุณี เพชรศรี โทร ๐๗๔-๓๙๒๑๗๔-๖, ๓๙๒๙๓๒ ต่อ ๑๐๑๑

สมาชิกอ่านแล้วมีคำถามอะไร โปรดถามเข้ามานะคะ

ดิฉันชื่นชมน้าโสภณมากและขอสนับสนุนความคิดของน้าโสภณที่ว่า "เป็นเบาหวานก็มีสุขภาพที่ดีได้"

วัลลา ตันตโยทัย

๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘