การจัดการความรู้สำหรับอาจารย์พยาบาล

การจัดการความรู้สำหรับอาจารย์พยาบาล
วิจารณ์  พานิช
          ผมได้รับ e-mail จาก อ.เพลินตา  พรหมบัวศรี   รอง ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี          จ.นนทบุรี     ว่าจะจัดประชุมเรื่องการจัดการความรู้สำหรับอาจารย์พยาบาลในปีงบประมาณนี้   ต้องการปรึกษา
          ผมได้รับการติดต่อทำนองนี้บ่อยมาก   จึงขอตอบลงในบล็อกให้ได้รับรู้กันทั่วไป   โดยผมมีความเห็น (ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป) ดังนี้
1.      “การจัดการความรู้สำหรับอาจารย์พยาบาล จะไม่มีพลัง   เพราะเป็นการดำเนินการในคนวิชาชีพเดียว   เรียนมาเหมือน ๆ กัน   คิดคล้าย ๆ กัน   การจัดการความรู้ที่ดีต้องการ คุณกิจ หลากหลายอาชีพ   หลากหลายความคิด
2.      “การประชุมเรื่องการจัดการความรู้สำหรับอาจารย์พยาบาล  ไม่ใช่โจทย์ที่ดี   โจทย์ที่ดีคือ การประชุมเรื่องการจัดการความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมาย...(ของงาน)     การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่อง เพื่อรู้ แต่เป็นเรื่องที่มีเป้าหมาย เพื่อทำ
3.      “การจัดการความรู้สำหรับอาจารย์พยาบาล  ในปีงบประมาณนี้”   เป็นความเข้าใจผิด   การจัดการความรู้ไม่ใช่แค่จัดประชุม   และไม่ใช่แค่ช่วงเวลา 1 เดือนหรือ 6 เดือน   แต่ต้องดำเนินการระยะยาว   ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า 2 3 ปีเป็นอย่างน้อย
4.      ต้องมีเป้าหมาย (หัวปลา ที่ชัดเจนแน่นอน)   ว่าจะทำเรื่องจัดการความรู้เพื่อบรรลุอะไรขององค์กร   และมีทรัพยากรอะไรใช้   มีระบบการจัดการ การนำ (leadership) โครงการอย่างไร
ขอแนะนำให้ศึกษาเอกสารจาก www.kmi.or.th   และจากบล็อก http://facicop.gotoknow.org
ด้วย   เพื่อทำความรู้จัก KM คร่าว ๆ ก่อน   แล้วร่วมกันกำหนด หัวปลา ให้ชัดในระดับหนึ่ง   แล้วจึงปรึกษา สคส. เพื่อจัด workshop ฝึกวิธีดำเนินการ
                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                        14 มิ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)