ในหน่วยงานที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ ก็ได้มีการนำความรู้ต่าง ๆ มาเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยการนำความรู้ต่าง ๆ บันทึกไปในระบบ Intranet ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปค้นหาความรู้เหล่านั้น มาใช้ได้ รวมทั้งยังมีการนำเรื่องที่น่าสนใจบางเรื่อง ติดไว้ในห้องน้ำ ซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ที่ดี (ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ดีนะ) อะไรที่น่าสนใจก็ลองเอาไปติดดู จะได้จำได้ง่ายขึ้น...