มารู้จัก KM กันนะ

มีโอกาสเรียนวิชานี้ เพราะน้องสาวบอกว่าสนุก และก็ไม่ผิดหวัง (แต่การบ้านเยอะจัง) วันนี้อาการไม่ค่อยดี เพราะโดนหวัดเล่นงาน แต่ก็พอมีกำลังลุกขึ้นมาเขียนเรื่องดีๆ มีสาระ(รึเปล่านะ)ให้ทุกคนได้อ่านกัน อย่าช้า...ต้องรีบเข้าไปอ่านนะ

การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการที่มีกระบวนการและเป็นระบบตั้งแต่การประมวลผลข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างความรู้ (Knowledge) และจะต้องมีการจัดเก็บในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางที่สะดวก เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน ทำให้เกิดการโอนถ่ายความรู้ และมีการแพร่กระจายไหลเวียนไปทั้งองค์กร

ตัวอย่าง TRUE : มีการผสมผสานระหว่างการจัดการความรู้กับ Call Center ที่ต้องการความรวดเร็วและความเชี่ยวชาญในการค้นหาข้อมูลจากพนักงาน ซึ่งจะทำให้ความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีการใช้ซอฟต์แวร์ จาก eGain เข้ามาช่วยบริหารงานด้านCall Center ในองค์กร

ประเภทของความรู้

เราสามารถแบ่งประเภทของความรู้ตามรูปแบบที่ มองเห็นได้2 ประเภท คือ
1.ความรู้โดยนัยหรือความรู้มองเห็นไม่ชัดเจน (Tacit Knowledge) – เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายใน
อาจเกิดจากประสบการณ์ หรือสัญชาติญาณ ของแต่ละบุคคล และสื่อสารออกมาเป็นคำพูด หรือตัวหนังสือได้ยาก เช่น ทักษะการทำงาน กระบวนการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น
            2. ความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้ที่เป็นทางการ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรตามสื่อต่าง ๆ ได้ เช่น คู่มือการทำงานของพนักงานใหม่ หนังสือสัญญา MOU ระหว่างบริษัท ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

            แต่ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) จะมีประมาณ 80% ของความรู้ที่องค์กรมี ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายกับผู้บริหารที่จะดึงส่วนที่อยู่ภายในของแต่ละคน ออกมาให้อยู่ในรูปของความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุด

จะเห็นได้ว่า KM มีประโยชน์กับทุกองค์กร เพราะ KM ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่า KM จะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความสำเร็จให้แก่องค์กร

วันนี้รู้สึกว่ามีสาระจัง เอาไว้ต่อกันวันหลังละกันนะ ...บายจ้ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM varityความเห็น (1)

GAB
IP: xxx.151.193.18
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดีครับ พอจะมีตัวอย่างที่แนะนำเรื่องการประยุกต์เอา KM ไปใข้ในองค์กรบ้างหรือเปล่าครับ ว่าจะเริ่มต้นมาใช้กันอย่างไรครับ