ความก้าวหน้ากลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจ.สงขลา

หลังจาก Workshop วันที่ 10-11 มิถุนายน กลุ่มได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่อไปของทีมรพ.ในเครือข่าย ได้ผลสรุปขั้นต้น คือ ทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายจะกลับไปประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน HA 20 บท แล้วส่งผลการประเมินกลับมาให้ HACC ภาคใต้วิเคราะห์ธารปัญญา หาผู้พร้อมให้และใฝ่รู้ในมาตรฐานที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่แลกเปลี่ยนกัน และส่งข้อมูลป้อนกลับไปยังโรงพยาบาล ภายใน 24 มิถุนายน ให้โรงพยาบาลวางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานประจำโดยใช้ KM เป็นเครื่องมือ และจะกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มใหญ่ในเดือนกรกฎาคม 2548 ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลที่พร้อมให้และใฝ่รู้ในมาตรฐานตัวอื่น ก็จะนัดแลกเปลี่ยนกันเองเพื่อขยายวงการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นการเสริมทีมเดิม ทีมตั้งใจว่าจะแลกเปลี่ยนกันอีก 2 ครั้ง และจะจัดตลาดนัดเฉพาะในจังหวัดประมาณเดือนกันยายน 2548 เมื่อถึงตอนนั้นคงจะมีเรื่องเล่าและประเด็นเด็ดๆที่จะสามารถนำมาเป็นคลังความรู้ได้มากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  HACC_STKMความเห็น (5)

วิจารณ์
IP: xxx.115.6.17
เขียนเมื่อ 

อยากทราบความเคลื่อนไหวของ ๑๕ รพช. ในเครือข่ายครับ    น่าจะใช้บล็อกช่วยการแลกเปลี่ยนด้วย

วิจารณ์

wilawon
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 

โรงพยาบาลสิงหนคร ได้รับแบบประเมินตนเองจากสสจ.สงขลาแล้ว และให้เจ้าภาพแต่ละบทดำเนินการตอบแบบประเมินตนเอง เพื่อจัดส่งให้สสจ.สงขลาต่อไป พร้อมกันนี้ ท่านผู้อำนวยการได้แจกเอกสารความรู้ KM ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านในองค์กรได้ศึกษา

วีรพัฒน์
IP: xxx.151.141.194
เขียนเมื่อ 

ผมอยากร่วมวง จาก การทำงาน primary care ในอำเภอใหญ่  เสียดาย ไม่ได้เข้าร่วมในวงตั้งแต่ต้น 

ผมคิดว่า ขนาดบริการที่พวกผมเกี่ยวข้อง ที่หาดใหญ่  ทุกฝ่ายคงจะได้ประโยชน์ จาก SHKM    จะยินดี ให้ทีม primary care จากหาดใหญ่ เข้าร่วม  ข้อจำกัดของกลุ่มผม คือ เน้นผู้ป่วย และระบบ มากกว่า ผ่านการประเมินตามเกณฑ์   และสนใจ พัฒนา competency ตามเพื่อนๆ รพช.

วีรพัฒน์  เงาธรรมทรรศน์ คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัว

 

กระแสสินธุ์
IP: xxx.113.76.12
เขียนเมื่อ 

โรงพยาบาลกระแสสินธุ์  ได้รับแบบประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว  และนัดร่วมกันจัดทำในวันที่  24  มิถุนายน นี้  พร้อมกันนี้กำลังจัดทำโครงการให้ความรู้เรื่อง KM แก่บุคลากรทุกคน  พร้อมทำ workshop  โดยใช้การจัดการทรัพยากร เป็นประเด็นหลัก

สิริลักษณ์
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

เครือข่าย SHKM ยินดีต้อนรับทีม primary care จากหาดใหญ่ค่ะ เชิญคุณหมอทำ blog ของทีมแล้วนำblogมาสมัครเป็นสมาชิกขอวชุมชน SHKM นะคะเวลามีข่าวสารคุณหมอก็จะเห็นในBlog ของคุณหมอและค้นหาได้ง่ายค่ะ วัตถุประสงค์หลักของเราก็คือ ช่วยกันพัฒนาคุณภาพของระบบงานค่ะ เกณฑ์การประเมินต่างๆ เป็นสิ่งที่จะตามมาภายหลัง  ทีมเราเชื่อว่าถ้าเราพัฒนางานของเราให้เป็นระบบ เน้นคุณภาพและผู้รับบริการเป็นสำคัญ ดีแล้ว ไม่ว่าจะใช้เกณฑ์อะไรเข้ามาวัด เรายอมผ่านได้โดยไม่ยาก แต่ที่เครือข่ายประเมินตนเองก่อนโดยใช้เกณฑ์ของ HA ก็เพื่อจะได้รู้ตัวเองว่าแต่ละโรงพยาบาลอยู่ในระดับใดในประเด็นหลักที่จำเป็น รู้ว่าจะแลกเปลี่ยนเรื่องใหนกับใคร มีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องหาผู้รู้จากที่อื่นมาเพิ่มเติม เพื่อต่อๆไป เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลงลึกในรายละเอียดเฉพาะเรื่องและได้ประโยชนืมากที่สุด