ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนพรฎ.2ฉบับแปรรูป กฟผ.

SOLE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ไชโย ไชโย ไชโย

ศาลปกครองสูงสุด ได้อ่านคำตัดสินคดีมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องรัฐบาลให้เพิกถอน พระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ แปรรูป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยศาลฯ ชี้ว่า นายโอฬาร ไชยประวัติ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมการตั้ง บมจ.กฟผ. ตาม ม.16 แห่งพรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ มีส่วนได้เสีย โดยมีคุณสมบัติขัด โดยช่วงตั้งแต่ 14 พ.ย.45-49 นายโอฬาร เป็นกรรมการบริษํทชินคอร์ปอเรชั่น นายกสภามหาวิทยาลัยชินวัตร กรรมการ ปตท.

กรรมการผู้บริหารมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการ กฟผ.อันเป็นลักษณะต้องห้าม นอกจากนั้น หนังสือชี้ชวน กฟผ.ต้องซื้อก๊าซ ปตท. มีส่วนได้เสีย ทำให้การปฏิบัติไม่เป็นกลาง การแต่งตั้งระบุต่อท้ายว่านายกสภามหาชินวัตร ว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม จึงออกมาขัดกม. องค์ประกอบกรรมการต้องมีความเป็นกรรม ไม่มีประโยชน์ได้เสีย จึงถือได้ว่ามีเหตุร้ายแรง พนักงานผู้มีครบถ้วนพรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนี้ นายปริญญา นุตาลัย ผู้ช่วยรมต.สิ่งแวดล้อม ตีความเป็น แม้ว่าจะมิได้กำหนดผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง ลักษณะต้องห้าม ข้าราชการทางการเมืองย่อมมีสาระเดียวข้าราชการการเมือง ต้องห้าม แต่งตั้ง ผู้ช่วยรมต.ทรัพยกร เป็นประธานจัดทำการความเห็นประชาชน ตามข้อระเบียบทุนรัฐวิสาหกิจ การดำเนินการชุดดังกล่าวไม่ชอบ ทำให้การออกพรฎ.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นต้องดำเนินให้ถูกต้องตามเจตนารมย์ รธน..บุคคลย่อมมีสิทธิรับฟังมีสิทธิแสดงความคิดเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลานโสเหล่เวทีสาธารณะความเห็น (0)