อีกหนึ่ง BestPractice (หน่วยตรวจสอบภายใน มมส)

การจัดตั้งชุมชน(CoP) ในการทำงานจริงแล้วอาจก่อตัวขึ้นจากเวทีจริง(การประชุมปฏิบัติการ) หรือเวทีเสมือน(Blog) ก่อนหรือหลังนั้นคงต้องแล้วแต่บริบทของการจัดตั้ง

ยินดีกับชุมชน "ตรวจสอบภายใน มมส."

ช่วงเช้าวันนี้ (23 มี.ค. 49) ผมได้รับเชิญไปให้ความรู้เรื่อง การสร้าง Blog ให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน มมส. ซึ่งผมเห็นว่าได้ผลค่อนข้างดีคัรบ โดยมีลำดับความสำเร็จ ขอแยกให้เห็น 2 ส่วนดังนี้ครับ

1. เวทีเสมือน โดยคุณแต้ว ได้สร้าง Blog ขึ้นมาชื่อ gotoknow.org/auditmsu และเวียนหนังสือให้หน่วยงานใน มมส. ได้รับทราบ ต่อมาหน่วยตรวจสอบภายในได้มีความเห็นว่า น่าจะใช้ชื่อนี้ให้เป็น CoP หรือชุมชน ด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผมไม่รีรอที่จะจัดการกับ Blog นี้ให้เป็นชุมชนโดยใช้ชื่อว่า "ชุมชน : ตรวจสอบภายใน มมส." และ

2.เวทีจริง พรุ่งนี้ 24 มี.ค. 49 ก็จะมีการจัดประชุม "โครงการประชุมปฏิบัติการ KM : การพัฒนาระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัย" โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่อง การควบคุมภายในแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จัดทำ Workshop KM

การจัดตั้งชุมชน(CoP) ในการทำงานจริงแล้วอาจก่อตัวขึ้นจากเวทีจริง(การประชุมปฏิบัติการ) หรือเวทีเสมือน(Blog) ก่อนหรือหลังนั้นคงต้องแล้วแต่บริบทของการจัดตั้งที่แตกต่างกันออกไป ไม่ยึดติดว่าอะไรก่อนหรือหลัง

ในความเห็นผมแล้ว กลุ่มงานอื่น หากต้องการจัดการความรู้ ก็อาจใช้วิธีการเช่นเดียวกันนี้ก็ได้ครับและจะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพราะการทำ KM ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถเรียนรู้และปฏิบัติจริงระหว่างการปฏิบัติงานได้เลยครับ

วิชิต ชาวะหา
23 มี.ค. 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (0)