หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ความเคลื่อนไหว

หลักสูตรประกาศใช้ไปแล้วครับ  ตอนนี้เลยมารายงานว่ากำลังทำอะไรกันอยู่บ้าง ดังนี้

๑.  ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และหัวหน้ากลุ่มนิเทศไปแล้ว โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่จะใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของแต่ละเขตพื้นที่ มี ๓ โรงเรียน เป็นโรงเรียนประถม โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา อย่างละ ๑ โรงเรียน  จัดให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรของเขตพื้นที่และของ สพฐ.

๒.  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร ตอนนี้มีบทความลงในวารสารวิชาการไปแล้ว ๑ ฉบับ และเล่มที่จะตามมาอีก  จะมีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ขนาดเต็มหน้า  และจะให้บริษัทป่าใหญ่ของคุณนกนิรมลช่วยทำรายการโทรทัศน์ จำนวน ๑๐ ตอน ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่

๓.  เรื่องเอกสารหลักสูตรตอนนี้จะจัดพิมพ์เป็น ๒ ลักษณะ คือ

      แบบแรก เป็นรูปเล่มแบบเป็นทางการ ปกสีน้ำเงิน ครุฑสีทอง  ด้านในจัดรูปเล่มสวยงาม มีภาพประกอบ และมีสีสัน โดยใช้สีตามที่ได้ค้นมาว่าสาระวิชาใด ควรใช้สีอะไร 

      แบบที่สอง เป็นแผ่นพับให้รายละเอียดโดยสังเขป ส่วนรายละเอียดอื่น  ๆจะบรรจุไว้ใน CD

๔. กำลังเตรียมการอบรมวิทยากรหลักประจำเขต เขตพื้นที่ละ ๑ คน ในรอบแรก และจะเพิ่มอีกเขตละ ๑๐ คน  เพื่อให้ไปทำงานกับโรงเรียนต้นแบบที่เลือกไว้  โดยหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักสูตรให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

พยายามทำงานเต็มที่ครับ แต่ตอนนี้แค่ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักสูตรตามที่ต่าง ๆ ก็แทบหมดแรงแล้วครับผม

 

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • มาให้กำลังใจ
  • หายไปนานเลยครับ
  • สู้ๆๆครับ
  • คุณครูจะได้เข้าใจหลักสูตร

คำสำคัญ (Tags)

#หลักสูตรใหม่

หมายเลขบันทึก

204865

เขียน

01 Sep 2008 @ 18:53
()

แก้ไข

04 May 2012 @ 23:37
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก